[]


گزارش ساواک از شایعه‌ها در بازار و محافل مذهبی ۳ تیرماه ۱۳۵۶

340-185-1389-8-2-14-1-9-DA31گزارش ساواک از شایعه‌ها در بازار و محافل مذهبی

تاریخ گزارش: ۲ تیرماه ۱۳۵۶.
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

 

 340-185-1389-8-2-14-1-9-DA31
فایل های ضمیمه :

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 3, 2015 482 بازدید       [facebook]