[]


نیایش (مهر ۱۳۴۶)

نیایش

نویسنده: الکسیس کارل، ترجمه‌ی علی شریعتی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم: ۱۳۴۶

 

۷ سال پس از انتشار اولین چاپ کتاب «نیایش» توسط انجمن اسلامی دانشجویان مشهد، این اثر در تهران و توسط شرکت سهامی انتشار تجدید چاپ می‌شود و مقدمه‌ی این چاپ متنی‌ست از مهندس مهدی بازرگان.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 8, 2020 426 بازدید       [facebook]