[]


مجله سروش – 27 اردیبهشت 1358-(pdf)

595-small-thu

مجله سروش – 27 اردیبهشت1358

متن‌هایی درباره‌ی دکتر علی شریعتی به قلم صادق قطب‌زاده، طاهر احمدزاده، ابراهیم یزدی، پرویز خرسند، یوسف خانعلی، افسانه شریعتی، یان ریشار، عباس صادقی، ابوالقاسم امامی، پروین دولت‌آبادی، خانم بازرگان، احسان امید.

 

595-729-1391-2-17-15-18-47-7841

در شمارهٔ 3 مجلهٔ سروش (27 اردیبهشت 1358) متن‌هایی درباره‌ی دکتر علی شریعتی به قلم صادق قطب‌زاده، طاهر احمدزاده، ابراهیم یزدی، پرویز خرسند، یوسف خانعلی، افسانه شریعتی، یان ریشار، عباس صادقی، ابوالقاسم امامی، پروین دولت‌آبادی، خانم بازرگان، احسان امید منتشر شده‌اند.

فایل های ضمیمه :

pdf

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 28, 2015 981 بازدید       [facebook]