[]


میراث شریعتی (پرونده‌ی ویژه‌ هفته‌نامه تجارت فردا ـ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹)

میراث شریعتی

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

هفته‌نامه تجارت فردا به سردبیری محمد طاهری و مدیرمسئولی علیرضا بختیاری پرونده‌ای را شامل ۲۰ صفحه‌ در شماره ۳۶۳ (تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹) خود به بررسی آراء اقتصادی شریعتی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اختصاص داده است. از اعضای شورای سیاستگذاری این نشریه می‌توان به آقایان یحیی آل‌اسحاق، عباس آخوند‌‌‌‌ی، محمد‌‌‌‌‌مهد‌‌‌‌ی بهکیش، د‌‌‌‌اود‌‌‌‌ د‌‌‌‌انش‌جعفری، محمد‌‌‌‌ طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود کرباسیان، علی میرزاخانی، محمد‌‌‌‌ نهاوند‌‌‌‌یان و مسعود نیلی اشاره کرد. نویسندگان مطالب این پرونده که شامل دو بخش سوسیالیسم مذهبی و شریعتی شناسی است عبارتند از: شادی معرفتی، فاطمه شیرازی، محمد ماشین‌چیان (سردبیر سایت بورژوا)، رضا طهماسبی، امیرحسین خالقی. همچنین دو گفت‌وگو با دکتر موسی غنی‌نژاد و علی‌اصغر سعیدی در این پرونده به چاپ رسیده است.

 

تصاویر چند صفحه از این ویژه‌نامه:

 

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 16, 2020 82 بازدید       [facebook]