[]


شریعتی بگذار تو را تلواسه عشق بخوانم | وحید پوراستاد (پیام هاجر ـ تابستان ۱۳۷۵)

شریعتی بگذار تو را تلواسه عشق بخوانم

وحید پور استاد

منیع: پیام هاجر

تاریخ: تابستان ۱۳۷۵

نشریه «پیام هاجر» به سردبیری و مدیر مسئولی خانم اعظم طالقانی در شماره‌ی 223 و 224 متنی تحت عنوان «شریعتی بگذار تو را تلواسه عشق بخوانم» به قلم وحید پوراستاد و به مناسبت سالگرد شهادت شریعتی به چاپ رسانده است.

 

نشریه «پیام هاجر» pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 28, 2015 1295 بازدید       [facebook]