[]


شریعتی پس از شریعتی: برخلاف جریان (ماهنامه «ایران فردا» ـ تیر ۱۳۹۳)

شریعتی پس از شریعتی: برخلاف جریان

منبع: ماهنامه «ایران فردا»
زمان: تیرماه ۱۳۹۳

 

ماهنامه ایران فردا، در شماره تیرماه ۱۳۹۳ صفحات  تاریخ معاصر خود را به بررسی آراء شریعتی اختصاص داده است. این پرونده «شریعتی، پس از شریعتی: برخلاف جریان»نام دارد. در این پرونده گزارش مفصلی از نشست بنیاد فرهنگی شریعتی در باره «مفهوم آزادی در نزد شریعتی» و نیز گزارش دو نشست انجمن جامعه شناسی در دانشکده علوم اجتماعی تهران تحت عنوان«شریعتی و آینده تفکر ما» ارائه شده است.  عناوین مطالب درج شده در این پرونده عبارت است از:

شریعتی پس از شریعتی: آرمان ذاکری

آزادی رهائی بخش نزد شریعتی: احسان شریعتی

ازادسازی آزادی:شریعتی و ساخت گشایی مفهوم آزادی: حسین مصباحیان

مفهوم آزادی در آثار شریعتی: سارا شریعتی

کوتاهی اندیشمندان در صورتبندی نظریه عدالت: فرشاد مومنی

گفت و گوی میان دانشگاه، سیاست و روشنفکری: هادی خانیکی

شریعتی متفکر ضد توسعه: علی ازاد ارمکی

هدف شریعتی؛ توضیح عملکرد ضعیف اقتصادی-سیاسی ایران: علی رضا قلی

باور به امکان تغییر مثبت: مجید محمدی

شریعتی و آینده تفکر ما: بیژن عبدالکریمی

شریعتی متفکر الهیات انتقادی: حسن محدثی

دو پروژه ناهمزمان: سوسن شریعتی

شریعتی در ترکیه: حمیدرضا محمدنژاد

دانلود فایل پی‌دی‌اف صفحات ویژه‌ی شریعتی در این شماره از ماهنامه ایران فردا

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 8, 2020 73 بازدید       [facebook]