[]


از ۱۳۵۷ تا پایان دهه‌ی ۱۳۶۰

از ۱۳۵۷ تا پایان دهه‌ی ۱۳۶۰

  • در آستانه‌ی انقلاب
  • IMG_4284
  • در آستانه‌ی انقلاب
  • در آستانه‌ی انقلاب
  • در آستانه‌ی انقلاب
  • در آستانه‌ی انقلاب
  • در آستانه‌ی انقلاب


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آگوست 26, 2019 12 بازدید       [facebook]