[]


یادنامه‌ی دکتر علی شریعتی – (pdf)(1356)

628-small-thu

یادنامه‌ی دکتر علی شریعتی – 1356

یادنامه‌ای برای دکتر شریعتی در 1356 در مشهد.

 

628-small-thu

فایل های ضمیمه : pdf

pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 26, 2015 682 بازدید       [facebook]