[]


سخنران مُجاهد؛ پرونده‌ای در نقد علی شریعتی (ماهنامه قلم‌یاران ـ تیر ۱۳۹۸)

سخنران مجاهد

پرونده‌ای در نقد علی شریعتی‌‌‌‌‌‌‌
منبع: ماهنامه قلم‌یاران
تاریخ: تیر ۱۳۹۸

 

ماهنامه فرهنگی اجتماعی قلم یاران به سردبیری آذر ارکانی پرونده ویژه ای را در نقد علی شریعتی تحت عنوان «سخنران مجاهد» در شماره تیر ماه ۱۳۹۸ خود به چاپ رسانده است. عناوین مطالب مندرج در این پرونده عبارتند از:

  • مردی سفید با صورتک سیاه: سیامک سپهرنیا
  • شریعتی مقلد سورل: نظام بهرامی کمیل
  • شریعتی و عقل عقیم او: قربان عباسی
  • علی شریعتی احیاگر ایدئولوژی الموتی در ایران: اشکان زارع
  • شریعتی کپی برابر اصل فردید: محمد محبی
  • استعمار فرهنگی و استثمار اقتصادی دو روی سکه امپریالیسم: گفتگو با فرزین وحدت
  • اسلام همچون ابزار فکری و ایمانی: گفتگو با موسی اکرمی


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 10, 2019 443 بازدید       [facebook]