[]


یادنامه‌ی چهلمِ دکتر شریعتی – (1356)

 643-small-thu

یادنامه‌ی چهلمِ دکتر شریعتی – 1356

یادنامه‌ای به مناسبت چهلم دکتر شریعتی.

pdf‌ یادنامهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 26, 2015 648 بازدید       [facebook]