[]


یادنامه‌ی سالگرد شریعتی (۱۳۵۷)

644-small-thu

یادنامه‌ی سالگرد شهادت شریعتی

به کوشش:علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، کاظم سامی، حسین رزمجو و دیگران؛ ایران بی جا؛ چاپ خرداد ۱۳۵۷

اولین یادنامه د رداخل کشور pdf 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 26, 2015 1564 بازدید       [facebook]