[]


روند شکل‌گیری اندیشه‌ی شریعتی (۱۳۶۴)

645-small-thu روند شکل‌گیری اندیشه‌ی شریعتی

گفت‌وگویی با دکتر کاظم سامی – زمستان 1364.

 

گفت‌وگوی ضمیمه با دکتر سامی در سال 1364 صورت گرفته و در یادنامه‌ی دکتر کاظم سامی، پس از کشته شدن‌اش به چاپ رسیده است.

فایل های ضمیمه :pdf

645-789-1391-4-5-15-46-59-811B

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 26, 2015 641 بازدید       [facebook]