[]


ویژه‌نامه دهمین سالگرد خرداد ( ۱۳۶۶)

ویژه‌نامه دهمین سالگرد

منتشرشده در خردادماه 1366.

از: محمدتقی شریعتی، امیر رضائی، حسن یوسفی اشکوری، عبدالکریم شریعتی مزینانی، محمد علی‌پناه، علی طهماسبی، فاطمه معصومی، مجید ملکی، و عبدالعلی بازرگان.

در ویژه‌نامه‌ی نهمین سالگرد شریعتی مطالبی منتشر شده است از: محمدتقی شریعتی، امیر رضائی، حسن یوسفی اشکوری، عبدالکریم شریعتی مزینانی، محمد علی‌پناه، علی طهماسبی، فاطمه معصومی، مجید ملکی، و عبدالعلی بازرگان.

ویژه نامه pdf

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 15, 2015 660 بازدید       [facebook]