Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


دکتر شریعتی و هنر زیبایی‌شناسی دیگری؛ عباس محمدی اصل (۱۳۸۹)

1 004

دکتر شریعتی و هنر زیبایی‌شناسی دیگری

نویسنده: دکتر عباس محمدی اصل؛ تهران، انتشارات حق‌شناس ، چاپ 1389.

دکتر علی شریعتی و هنر زیبائی شناسی دیگری. اثر دکتر عباس محمدی اصل. انتشارات حق شناس .1389.

این کتاب که به شریعتی تقدیم شده است در دو فصل – هنر و نگاه شریعتی در باب هنر – با تحلیل فرهنگی جنسیت‌گرائی در عرصه هنر و نیز بررسی موقعیت اندیشه شریعتی به این نتیجه می‌رسد که: شریعتی با تاثیر از آرمان‌های اخلاقی- سیاسی و ارزش‌های طبقاتی در برابر تاریخ هنر به سعی در میانه صفای انیما و مروه انیموس می‌پردازد و هروله‌کشان در بین دین و هنر به تناقضی برآمده از تاکید منطق مذکر بر خصائص کلی و بی‌زمان و مکان زیبائی‌شناسی می‌افتد. اما در فراسوی مسئله ارزش زیبائی‌شناسی و فضیلت هنری از توازن عقل و تمایل حکایت دارد و فارغ از تحویل هنر به عوامل اقتصادی- سیاسی، در مقابل خیر، شری نمی‌شناسد و نمی‌گذارد. مع هذا از آنجا که همه قبیله شریعتی، عالمان دین بوده‌اند او نیز سر از مطلق‌گرایی هنری در می‌آورد و آخرین قطرات سهم مهلک ایدئولوژی مردسالاری را در کام هنر می‌ریزد.≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 14, 2015 2099 بازدید       [facebook]