[]


ممانعت از شرکت شریعتی در کنگره «مذهب و صلح» در توکیو (مهر ۱۳۴۹)

57

 شریعتی و کنگره «مذهب و صلح» در توکیو

 ممانعت جلال متینی ریاست دانشکده از شرکت علی شریعتی در کنگره به دلیلی ضیق وقت.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 10, 2015 686 بازدید       [facebook]