[]


چاپ مصور و دو زبانه «یک جلوش تا بینهایت صفرها!»؛ دکتر علی شریعتی (انتشارات زرین و سیمین ـ ۱۳۹۱)

یک جلوش تا بی‌نهایت صفرها!

تصویرگر: مهنوش مشیری، ترجمه انگلیسی: محمد امینی، تهران، انتشارات زرین و سیمین ( از مجموعه کتاب‌های همراه با جبرئیل)، چاپ اول ۱۳۹۱، ۳۰ و 34ص، ۲۴ ×۳۴س م . تیراژ۳۰۰۰

 

کتاب « یک جلوش تا بی‌نهایت صفر‌ها» در ۱۳۵۰ توسط شریعتی نوشته شده و در مجموعه آثار ۳۵ ( گونه گون) سال ۱۳۶۴ به چاپ رسیده است. شریعتی در مقدمه این کتاب می‌نویسد:

«روشنفکران متعهد مسلمان باید هنر حرف زدن با شش مخاطب را تمرین کنند: روشنفکران جهان، برادران مسلمان، توده شهری، زنان، روستائیان و بچه هامان!»

شریعتی این کتاب را تمرینی می‌داند برای برقرار کردن ارتباط ذهنی با بچه‌ها و دعوتی در آغاز کردن این راه .

این کتاب توسط انتشارات زرین و سیمین به شکل مصور و به دو زبان و با همکاری بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی در سال ۱۳۹۱ روانه بازار شده‌است.

  • photo_2018-10-14_15-06-31
  • ۱


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 14, 2018 532 بازدید       [facebook]