[]


شریعتی رهایی‌گر احساس مذهبی و تفکر دینی از اسارت زبان 1368 pdf

728-small-thuشریعتی رهایی‌گر احساس مذهبی و تفکر دینی از اسارت زبان.pdf

بیژن عبدالکریمی – منتشر شده در «احیاء»، شماره‌ی 2، تابستان 1368.

مقاله‌ای از بیژن عبدالکریمی که در دومین شماره‌ی احیاء به کوشش حسن یوسفی‌اشکوری در تابستان 1368 منتشر شده است.728-848-1391-7-10-13-46-14-7738

فایل های ضمیمه :pdf

 

728-847-1391-7-10-13-46-41-14B0نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 11, 2015 609 بازدید       [facebook]