[]


پیامک‌های دکتر علی شریعتی ( انتشارات امید مهر ـ ۱۳۸۷)

پیامک‌های دکتر علی شریعتی

از سال های پایانی ۱۳۸۷ جملات شریعتی حضور پر رنگی در پیامک های  تلفنی پیدا کرده است. این حضور که در بسیاری اوقات رنگ و بوی شایعه دارد و جملات منسوب به شریعتی هستند خود موجب شکل دادن به کتاب هایی شده که نام سخنان برگزیده را بر خود گذاشته اند و با تیراژهای وسیع و متعدد به چاپ می‌رسند. کتاب «پیامک های دکتر شریعتی» که در مشهد و از سوی انتشارات امید مهر و در شمارگان ۳۰۰۰ برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ به چاپ رسیده در فاصله‌ای دو ساله به چاپ هفتم  رسیده است.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 6, 2018 441 بازدید       [facebook]