[]


تصاویری از واپسین سال‌های زندگی (۱۳۵۲تا ۱۳۵۶)

images۸

تصاویری از واپسین سال‌های زندگی (۱۳۵۲تا ۱۳۵۶)

 • 061a
 • 083a
 • 018
 • 02
 • 01
 • 09
 • Shariati
 • images۱۱
 • images۸
 • Ali-shariati
 • IMG_2158
 • Image-2
 • 0164a
 • 079a


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 9, 2018 1410 بازدید       [facebook]