[]


ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت شریعتی؛ «سمینار انجمن اسلامی» ( خردادماه ۱۳۶۹)

 

1

  شریعتی و تجدید حیات تفکر اسلامی

منبع: ویژه نامه سمینار چاپ کیهان

تاریخ: خردادماه ۱۳۶۹

این ویژه نامه به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تهیه و تنظیم شده است. ویژه‌نامه شامل مجموعه مقالات ارائه شده در سمنیار « شریعتی و تجدید حیات تفکر اسلامی» است که در دانشگاه تهران به مناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت شریعتی برگزار گردید.مقالات مندرج در این ویژه نامه عبارتند از :

«بیانیه و سرمقاله»: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، «زندگی نامه شهید دکتر علی شریعتی»: بی‌نا، «علی شریعتی متفکر پیشتاز»: یان‌ریشار، «از یک متفکر اسلامی چه انتظاری باید داشت»: بی‌نا، شعر «روح خدا»: بی‌نا، «ده سال مصاحبه با شریعتی»: بی‌نا، «شریعتی، امامت، اجتهاد و روحانیت متعهد»:بی‌نا، «اقبال و شریعتی»: سید غلامرضا سعیدی، «راز و نیاز شهید دکتر مصطفی چمران»: دکتر مصطفی چمران،‌شعر « ای قامت سر سبز بیداری هستی و خواهی بود»: سپیده کاشانی ، شعر« با یاد معلم شهید دکتر علی شریعتی»: حسن حسینی،‌ «شریعتی از دیدگاه شخصیت‌ها»: دکتر بهشتی، آیت الله طالقانی، حجت الاسلام رفسنجانی، امام موسی صدر،دکتر سروش، میرحسین موسوی، مجت الاسلام دعائی، استاد محمد رضا حکیمی، خانم دستغیب( نماینده مجلس)، خانم دباغ، استاد شریعتی ، شعر « …که علی رفت به خاک»: حمید داروان، شعر « ای خوش آواز خروس سحری»: محمود شاهرخی ( جذبه)، شعر « به هر که می‌رود بگو پگاه‌تر…»: علی معلم 

pdf.ویژه نامه سیزدهمین سالگرد شهادت بخش اول

pdf.ویژه نامه سیزدهمین سالگرد شهادت بخش دوم

pdf.ویژه نامه سیزدهمین سالگرد شهادت بخش سومنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 7, 2018 71 بازدید       [facebook]