[]


بنیاد فرهنگی شریعتی در نمایشگاه کتاب (۱۳۹۷)

 

 

نمایشگاه کتاب

 

بنیاد فرهنگی شریعتی در نمایشگاه کتاب

«نویسنده را جز خواننده‌اش هیچ قدرتی نمی‌تواند ساکت کند»*

اردیبهشت امسال بنیاد فرهنگی شریعتی بنابر سنتی بیست ساله در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد. آثار شریعتی اگر چه توسط ناشرین متعددی به چاپ می‌رسد و در این نمایشگاه عرضه می‌شود، اما مانع از استقبال همیشگی و شورمند مخاطب جوان شریعتی نشده است. غرفه بنیاد فرهنگی شریعتی نیز که آثار منشتر شده توسط ناشرین را در اختیار عموم قرار می‌دهد از این استقبال بی‌بهره نیست. هر سال نمایشگاه بین المللی کتاب وعده گاهی‌  برای مواجهه خوانندگان جدید آثار شریعتی و دست اندر کاران نشر آثار او و نیز ارزیابی موقعیت شریعتی در حوزه فرهنگ است.

*.دکتر علی شریعتی


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2018 215 بازدید       [facebook]