[]


سه شریعتی در آیینه ذهن ما؛ رضا علیجانی (1389)

index

سه شریعتی در آیینه ذهن ما

نویسنده: رضا علیجانی، تهران، انتشارات قلم؛ چاپ اول 1389؛ 48 صفحه پالتویی.

اسلام‌گرایی انقلابی، متفکر مصلح، رند عارف

کتاب حاضر در واقع نگاهی است به سه خوانش از شریعتی که مخاطبان به شکل هرمنوتیک به آن دست یافته‌اند. نویسنده در ابتدا با پرداختن به سه چهره شریعتی با عناوینی شامل اسلامگرایی انقلابی، متفکر مصلح، رند عارف، اذعان دارد که این سه چهره همواره با برخی از چالش‌های فکری–ذهنی و چالش‌های درونی–وجودی در او همراه بوده است.

نویسنده در نتیجه‌گیری درک واقعی از شریعتی را با شناخت سه بعد از اندیشه وی یعنی عشق، اندیشه و عصیان در کنار هم قابل دستیابی می‌داند.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 24, 2015 1379 بازدید       [facebook]