[]


تصاویری از سال‌های تدریس در دانشکده ادبیات مشهد و حسینیه ارشاد (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲)

635703012687590781

تصاویری از سال‌های تدریس در دانشکده ادبیات مشهد و حسینیه ارشاد

از تاریخ ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲

 • shariati_zendan
 • 090a
 • images۴۴۴
 • images۱۱۱
 • 049a
 • images
 • 087a
 • dr
 • شریعتی-در-خوی
 • images۱۱
 • IMG_2172
 • images۵
 • 635703012687590781
 • IMG_2492
 • 185ea7f6737a099aafaa7601ac91af62
 • images۶
 • 03
 • 04
 • 013a
 • images۹
 • 1709398_682
 • 71655_181
 • Image-5
 • 16-16-1386-4-11-16-48-46-888E
 • images۷
 • images۳۳
 • scan0001
 • 085a
 • 045a


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 9, 2018 1440 بازدید       [facebook]