[]


«اسنادی بر شهادت دکتر شریعتی»؛ بی‌نام (امید ایران ـ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸)

95

اسنادی بر شهادت دکتر شریعتی

منبع :امید ایران

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

مجله هفتگی امید ایران به مدیر مسئولی علی اکبر صفی‌پور در اردیبهشت ۵۸ تحت عنوان «اسنادی بر شهادت دکتر شریعتی» مقاله‌ای را همراه با اسنادی به چاپ رسانده است.

مجله امید ایران.pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 10, 2018 603 بازدید       [facebook]