[]


سپیده‌باوران – محمدرضا حکیمی pdf ۱۳۷۷

813-small-thuسپیده‌باوران – محمدرضا حکیمی1377

این مقاله در سال 1377 در کتاب «سقراط خراسان» و به مناسبت دهمین سالمرگ استاد محمدتقی شریعتی (به اهتمام محمود اسعدی) چاپ شده است.pdf

عنوانِ «سقراط خراسان» را برای اولین بار استاد محمدرضا حکیمی برای استاد محمدتقی شریعتی به کار برده است. سقراط به تعبیر او «به عنوان فیلسوف اخلاقی که در زمینه‌های مختلف فرهنگی نفوذ انگارناپذیری داشته است در جهان فرهنگ مطرح بوده و است.»

در «سقراط خراسان» مقالاتی نیز از آقایان محمد اسفندیاری، سید محمدکاظم حیدری منتشر شده است.

http://drshariati.ir/files/articles/attach/813/813-924-1392-2-10-12-8-27-4167.pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 22, 2015 196 بازدید       [facebook]