[]


سپیده‌باوران | محمدرضا حکیمی | ۱۳۷۷

p9-2

سپیده‌باوران

نویسنده: محمد رضا حکیمی، تهران،ناشر: دلیل ما ، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۳۲۰.

این مقاله که در سال 1377 در کتاب «سقراط خراسان» و به مناسبت دهمین سالمرگ استاد محمدتقی شریعتی (به اهتمام محمود اسعدی) چاپ شده است در سال ۱۳۸۹ در کتاب سپیده باوران به همراه مقالاتی دیگر مجددأ به چاپ رسید.

عنوانِ «سقراط خراسان» را برای اولین بار استاد محمدرضا حکیمی برای استاد محمدتقی شریعتی به کار برده است. سقراط به تعبیر او «به عنوان فیلسوف اخلاقی که در زمینه‌های مختلف فرهنگی نفوذ انکار ناپذیری داشته است در جهان فرهنگ مطرح بوده و است.»

در «سقراط خراسان» مقالاتی نیز از آقایان محمد اسفندیاری، سید محمدکاظم حیدری منتشر شده است.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 22, 2015 1121 بازدید       [facebook]