[]


بنیاد شریعتی در نمایشگاه کتاب1۳92

814-small-thuبنیاد شریعتی در نمایشگاه کتاب1۳92

شبستانِ مصلی، راهروی 7، غرفه‌ی 6.

مؤسسه‌ی بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران غرفه خواهد داشت.

شبستانِ مصلی، راهروی 7، غرفه‌ی 6، مؤسسه‌ی بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی مزینانی.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 22, 2015 1086 بازدید       [facebook]