[]


دیکسیونر جیبی، فرانسه – فارسی لاروس (۱۹۵۸-۱۹۶۴/ ۱۳۳۸-۱۳۴۳)

 

IMG_5753

لاروس جیبی

این دیکسیونر توسط علی شریعتی در پاریس ( ۱۹۵۸) خریداری شده است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 6, 2018 188 بازدید       [facebook]