[]


کتاب گرامر فرانسه دوم دبیرستان (۱۳۲۶)

 

IMG_5749

کتاب گرامر فرانسه دوم دبیرستان مدرسه ابن یمین

 این کتاب گرامر  فرانسه دوم دبیرستان دکتر علی شریعتی است که در مدرسه این یمین در سال ۱۳۲۶ تدریس می‌شد. دست خط شریعتی نوجوان را می توان در صفحه اول این کتاب مشاهده کرد:

« کتاب گرامر علی شریعتی مزینانی ۱۳۲۶ درجه دوم این یمین» نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 6, 2018 306 بازدید       [facebook]