[]


پاسخ آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری به پرسشی در مورد شریعتی (۱۳۵۶)

???‌???? ??????????? ??????????

???? ???‌???? ??????????? ?????????? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ?????? ?? ????????? ??????????.

????: ?? ????‌?? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ??.
?????: ????

 



نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 10, 2015 1336 بازدید       [facebook]