[]


سخنی چند با آقای علی شریعتی؛ شیخ قاسم اسلامی (۱۳۵۰)

1 025

سخنی چند با آقای علی شریعتی

شیخ قاسم اسلامی،بی‌نا، چاپ ۱۳۵۰

pdfسخنی چند با آقای شریعتی


فعالیت‌های شریعتی در حسینیه ارشاد از سال ۱۳۴۷ و به خصوص اوج‌گیری آن در سال ۱۳۵۰ واکنش‌های بسیاری را از جانب طیف‌ها و جریان‌های مختلفی را در پی داشت.

نقد دین‌داری‌های موجود، نقد نهاد رسمی دین، تکیه بر ضرورت بازخوانی منابع معرفت دینی و داشتن رویکرد انتقادی به میراث ایرانی-اسلامی، اعتراض‌های برخی محافل سنتی و روحانی را برانگیخت. اسناد ساواک نشان می‌دهد که در بسیاری از مساجد و تکایا، حمله به شریعتی موضوع روز بوده است. فتاوی، جزوات، و کتاب‌هایی که علیه او منتشر شده بود به شکل گسترده در این محافل پخش و تکثیر می‌شد.

تک‌تک این کتاب‌ها به تنهایی محتوای قابل توجهی ندارند با این حال نمونه‌هایی هستند از نوعی واکنش عصبی در برابر یک دگراندیش دینی.

«سخنی چند با آقای علی شریعتی» یکی از آن نمونه‌هاست که تاریخ انتشار آن به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. این کتاب توسط شیخ قاسم اسلامی، از منتقدین مذهبی دکتر شریعتی، تدوین شده است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 10, 2015 1309 بازدید       [facebook]