[]


بررسی چند مسألهٔ اجتماعی؛ علی اکبر اکبری عیدگاهی (۱۳۴۹)

بررسی چند مسألهٔ اجتماعی

نویسنده علی‌اکبر اکبری عیدگاهی،بی‌نا، چاپ ۱۳۴۹: تهران (چاپخانه تابش)

 

علی‌اکبر اکبری عیدگاهی، دبیر علوم اجتماعی دبیرستان‌های مشهد و از اعضای سابق نهضت خداپرستان سوسیالیست در دهه ۳۰ بود. نقدهای او علیه کتاب اسلام‌شناسی (که در دی ماه ۱۳۴۷ در مشهد منتشر شده بود) شریعتی ابتدا در ماهنامه «فصل‌های سبز» منتشر می‌شود و موجی از مخالفت و موافقت بین دانشجویان و دبیران می‌انگیزد. کتاب بررسی چند مسألهٔ اجتماعی در نقد آرای شریعتی در سال ۱۳۴۹ منتشر می‌شود.

در گزارش‌های ساواک، که از اختلاف نظرهای این دو نفر استقبال می‌کرده، آمده است: «شریعتی اکبری را فردی معرفی می‌کند که می‌خواهد با پشتیبانی از سرمایه‌داری کنونی در ایران کارهای گذشته خود را لوث کند و اکبری نیز او را کهنه‌گرا و مرتجع و آخوند معرفی می‌نماید.»

 

پی‌دی‌اف کتاب «بررسی چند مسأله‌ٔ اجتماعی»نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 9, 2015 2812 بازدید       [facebook]