[]


استعفای شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌(۱۳۵۶)

455-372-1389-9-30-12-47-47-C629

استعفای شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۶، در تدارک برای خروج از کشور، علی شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌ی فاطمه‌ی زهرا در روستای کاهه استعفا می‌دهد. دست‌نویسِ استعفانامه‌ی او ضمیمه شده است.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2015 687 بازدید       [facebook]