[]


کمیته مشترک ضد خرابکاری «موزه عبرت» (مهر ۱۳۵۲ تا اسفند ۱۳۵۳)

سال‌های اسارت

خیابان شهید یرجانی، خیابان کوشک مصری، پلاک ۱۱

این ساختمان که در باغ ملی تهران قرار دارد در سال ۱۳۱۱ در زمان رضا شاه تاسیس شده و در زمان حکومت پهلوی زندان زنان و سپس زندان مشترک ضد خرابکاری نام گرفت. شریعتی حدود ۱۸ ماه در این زندان به سر برده است. (مهر ۱۳۵۲ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳). این زندان پس از انقلاب به نام ندامتگاه توحید به کار خود ادامه داد و از سال ۱۳۸۱ بدل به موزه عبرت شده است.

 

کمیته مشترکنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 29, 2017 706 بازدید       [facebook]