[]


ویژه نامه دو ماه نامه« چشم انداز ایران» ( تیر و مرداد ۱۳۹۶)

چشم انداز

ویژه نامه “اکنون ما و شریعتی”

مقصود فراست‌خواه ، عباس منوچهری، احسان شریعتی، هاشم آقاجری، محمد رضا تاجیک، علی معظمی، محمد جواد غلامرضا کاشی، سعید مدنی، علی رضا رجایی، کمال اطهاری و احمد علوی

منبع: چشم انداز ایران

تاریخ: تیر و مرداد ۱۳۹۶

دو ماه نامه چشم انداز در شماره ۱۰۴ ویژه‌نامه‌ای را تحت عنوان “اکنون ما و شریعتی” در تیر و مرداد ماه ۱۳۹۶ انتشار داد. در این شماره از آقایان مقصود فراست‌خواه ، عباس منوچهری، احسان شریعتی، هاشم آقاجری، محمد رضا تاجیک، علی معظمی، محمد جواد غلامرضا کاشی، سعید مدنی، علی رضا رجایی، کمال اطهاری و احمد علوی مقالاتی به چاپ رسیده است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 29, 2017 238 بازدید       [facebook]