[]


«سفری به باغ ابسرواتوار»؛ مهدی غنی (چشم انداز ایران- اردیبهشت، خرداد ۱۳۹۶)

scan00093

سفری به باغ ابسرواتوار

مهدی غنی

منبع:چشم انداز ایران

تاریخ:۲۰ حراد ۱۳۹۶

دوماه نامه «چشم انداز» در ۲۰ خردادماه ۱۳۹۶ مقاله‌ای با نام « سفیر به باغ ابسرواتوار» از آقای مهدی غنی به چاپ رساند…

«… کویر برای گشت و گذار نیست، نمی‌توانی ببینی و بگذری. کویر جای ایستادن و خیره شدن به انتهای آسمان و تأمل در برهوت خاک است. در آنجا فقط می‌توانی شاهد تلقی آسمان و زمین باشی این هم برای همه کس دیدنی نیست. کتاب کویر شریعتی هم گویی به همان کویر می‌ماند. کتابی که نسبت به سایر نوشته‌ها و گفتارهای شریعتی کمتر خوانده شده است. نمی‌شود آن را ورق زد و خواند. باید در آن ماند و در آن فرو رفت. این نوشته تأمل است بر یکی از نوشته‌های شریعتی در کویر: باغ ابسرواتوار….»

  • photo_2017-06-21_14-30-06
  • photo_2017-06-21_14-30-36
  • photo_2017-06-21_14-30-41
  • photo_2017-06-21_14-30-47
  • photo_2017-06-21_14-30-52
  • photo_2017-06-21_14-35-53


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 21, 2017 347 بازدید       [facebook]