[]


درخواست مجوز برای برگزاری مراسم چهارمین سالگرد هجرت و شهادت شریعتی (۱۳۶۰)

443-339-1389-8-30-10-54-49-E972

درخواست مجوز برای برگزاری مراسم چهارمین سالمرگِ شریعتی

تاریخ: اردیبهشت ۱۳۶۰

  • 444-341-1389-8-30-12-45-56-9515
  • 444-340-1389-8-30-12-45-56-171B


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 1, 2015 906 بازدید       [facebook]