[]


بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی (شیراز- خرداد ۱۳۷۷)

شریعتی و مقوله روشنفکری

شیراز:

سمینار دو روزه تحت عنوان «شریعتی و مقوله روشنفکری» در انجمن اسلامی دانشگاه شیراز.

. با حضور آقایان دکتر غنی نژاد، شمس الواعطین، احمد نراقی، جواد کاشی، یوسفی اشکوری.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 24, 2017 932 بازدید       [facebook]