[]


بیست و ششمین سالگرد شهادت شریعتی (لندن ” کانون توحید” -خرداد 1382)

«پروژه رفرم دینی از منظر شریعتی»

 

لندن، «کانون توحید«-28 دی ماه1382

انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم لندن به مناسبت بیست و ششمین سالگرد شهادت شریعتی مراسمی را در «کانون توحید» برگزار کرد. سخنران این مراسم احسان شریعتی بود. او ضمن شرح «پروژه رفرم دینی از منظر شریعتی» گفت: «اگر او زنده بود در شرایط فعلی ایران به سرنوشت اندیشمندانی چون هاشم آغاجری و یا یوسفی اشکوری دچار می شد.» احسان شریعتی این ادعا را که شریعتی سنت های دینی را به شکل ایدئولوژیک و مکتب سیاسی درآورده و اسلام را از تقدس انداخته و از این رو به سیاست و عقلانیت نیز ضربه زده را رد کرد و گفت:«این انتقاد همزمان هم از جانب افراد ضد مذهبی و هم از سوی مسلمانان سنتی و ضد نوگرایی مطرح شده است. شریعتی، ایدئولوژی را به عنوان مفهوم خنثی و اولیه آن به کار برد که ادامه غریزه و آگاهی هدایتی  است و اتفاقا در تعارض با مفهوم ایدئولوژی در مراحل بعدی است که به معنای نظام و سیستمی از عقاید بسته است.»(شرق- اول بهمن 1382)

  • photo_2017-05-31_15-44-58
  • photo_2017-05-31_15-44-58


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 23, 2017 383 بازدید       [facebook]