[]


بیست و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی (بجنورد- خرداد 1381)

photo_2017-06-17_13-53-19

 

« شریعتی، ایدئولوژی، جوانان»

بجنورد

«همایش شریعتی، ایدئولوژی، جوانان» در شهر بجنورد با حضور فعالان سیاسی و فرهنگی شهر برگزار شد. آقایان ناصر آملی، سردبیر سابق نشریات پیام هامون و توس و دکتر اکبری، مدرس دانشگاه در این مراسم سخنرانی کردند. آملی دراین مراسم از شریعتی همچون  انسانی عصیانگر سخن گفت و اینکه همین خصلت را باید به اندیشه های او نیز تسری داد: «این ویژگی در عرصه اندیشه ورزی و مبانی نظری شریعتی اساس مبارزه وی با سنگ شدن سنت ها بود و اگر ما وی را تبدیل به سنت کنیم به شریعتی خیانت کرده ایم.» املی تفکر شریعتی را دارای این خصایص تعریف کرد: «غربت عجیب، خلاقیت فکری و تیپ سازی ماهرانه و همه جانبه از خصوصیات این متفکر زنده یاد است.»

دکتر اکبری، مدرس دانشگاه نیز در این مراسم گفت:«نقد شدن آرای شریعتی بر ماندگار شدن نظریات و یاد وی در جامعه کمک کرده است. تقدس گرایی، تحجرطلبی و تعصب اجازه نقد یک الگو را به جامعه نمی دهد و در نتیجه بسیاری از الگوها ناشناخته می مانند….جوان ما اگر به دنبال درمان است باید به اندیشه های افرادی از قبیل شریعتی با استدلال روی آورد که اگر چنین کرد درمان می یابد» اکبری بیماری نسل جوان امروز را بی هویتی عنوان کرد و افزود:«امروز دست روی هر قشری از جامعه می گذاریم، بیمار و هویت خود را فراموش کرده است».

(حیات نو-30 خرداد 1381)

  • photo_2017-06-17_13-53-19
  • photo_2017-06-17_13-54-51


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 23, 2017 346 بازدید       [facebook]