[]


بیست و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی (بروجن ـ خرداد ۱۳۸۱)

بیست و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی

مکان: بروجن
زمان: خرداد ۱۳۸۱

 

به مناسبت مراسم سالگرد شریعتی و چمران دکتر صلواتی استاد دانشگاه اصفهان و مدیر مسئول هفته نامه «نوید اصفهان»، در شهر بروجن سخنرانی کرد. او در این مراسم چنین گفت: «شریعتی هرگز جامعه های بسته و حکومت های استبدادی را قبول نداشت و با این گونه حکومت ها به ستیز بر می خواست و با افکارش روشنگری در جامعه ایجاد می کرد. برای مردان خدا، دانشگاه، دبیرستان و زندان فرقی ندارد و دکتر شریعتی در چنین شرایطی افکار و اندیشه های خود را بیان کرد. شریعتی شدن ایمان، اخلاص و تلاش می خواهد و او شبانه روز کار کرد تا شریعتی شد. »

در حاشیه این همایش، نمایشگاه آثار شریعتی شامل ۱۷۰ عنوان کتاب و ۵۰ نوار کاست دایر شده بود.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 23, 2017 947 بازدید       [facebook]