[]


مراسم اولین سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی در مسجد ارگ (تهران ـ ۲۸ خرداد ۱۳۵۷)

15330002D5-5-2009H11-7-44

مراسم اولین سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی در مسجد ارگ

به مناسبت اولین سالگرد شهادت شریعتی دوستداران او به دعوت استاد محمد تقی شریعتی در مسجد ارگ تهران اجتماع کردند. بنابر اسناد ساواک شرکت کنندگان دراین مراسم «… قریب ۵۰۰۰ نفر در داخل مسجد و  هزار نفر در نزدیک آن گرد آمده بودند.» در این مجلس که در تاریخ ۱۳۵۷/۳/۲۸ برگزار شد چهره‌هایی چون مهندس مهدی بازرگان، دکتر سامی، پرویز خرسند، استاد محمد تقی شریعتی و اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی شرکت داشتند و از این میان، آقایان دکتر سامی و استاد محمد تقی شریعتی سخن گفتند. با پایان این مجلس در ساعت هفت و نیم شب به پایان تعدادی از افراد شرکت کننده در خیابان‌های خیام و باب همایون اجتماعات پراکنده‌ای ترتیب دادند و با دادن شعار و پرتاب سنگ با دخالت مأمورین انتظامی متفرق شده و شانزده نفر دستگیر شدند.

اطاعیه احزاب سیاسی به مناسبت اولین سالگرد

تصاویر

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 8, 2017 932 بازدید       [facebook]