[]


فراخوان به مراسم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ که توسط وزارت کشور لغو شد (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰)

فراخوان به مراسم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ که توسط وزارت کشور لغو شد

منبع: روزنامه انقلاب اسلامی

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 2, 2017 758 بازدید       [facebook]