[]


فراخوان به مراسم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ که توسط وزارت کشور لغو شد.(۲۶/ اردیبهشت/۱۳۶۰)

فراخوان به مراسم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ که توسط وزارت کشور لغو شد.

روزنامه انقلاب اسلامی شنبه  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 2, 2017 384 بازدید       [facebook]