[]


تصاویر مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی (چمن دانشگاه تهران – ۳۰ خرداد ۱۳۵۸)

تصاویر مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی

مکان: زمین چمن دانشگاه تهران

زمان: ۳۰ خرداد ۱۳۵۸

 مراسم ۲۹ خرداد ۱۳۵۸در چمن دانشگاه تهران، دومین مراسم رسمی و گسترده مربوط به شریعتی پس از انقلاب بود. این مراسم یک ماه پس از اولین مراسم (در اردیبهشت )برگزار شد. چهره های فرهنگی، احزاب و انجمن های سیاسی و صنفی بسیاری با صدور اطلاعیه و بیانیه  های متعدد مراتب حمایت و همبستگی خود را مراسم  بزرگداشت دکتر علی شریعتی که در چمن دانشگاه و از سوی کمیته برگزار کننده مراسم ۲۹ خرداد تدارک دیده شده بود اعلام کردند. (بیش از پنجاه سازمان و گروه و انجمن)

 • 192900053D11-1-2010H13-1-18
 • از راست سيد صدرالدين بلاغي ( صدر بلاغي ) - محمد تقي شريعتي و حجت الاسلام سيد علي خامنه اي
 • 10018400013D30-7-2002H12-8-34
 • 10018400056D29-7-2002H19-5-0
 • 10018400057D29-7-2002H19-5-41
 • shareati13D4-3-2009H16-21-57
 • از راست به چپ پوران شریعت رضوی، استاد محمد تقی شریعتی ، احسان شریعتی
 • 19290001D11-1-2010H12-41-27
 • احمد صدر حاج سيد جوادي
 • 192900026D11-1-2010H12-50-57
 • 192900033D11-1-2010H12-51-1
 • 192900034D11-1-2010H12-51-2
 • 192900035D11-1-2010H12-51-10
 • سيد صدرالدين بلاغي ( صدر بلاغي )
 • سيد صدرالدين بلاغي ( صدر بلاغي )
 • 192900038D11-1-2010H12-51-15
 • 192900046D11-1-2010H12-51-20
 • 192900047D11-1-2010H13-1-9
 • محمدتقي شريعتي و ناصر ميناچي
 • از راست سيد صدرالدين بلاغي ( صدر بلاغي ) - محمد تقي شريعتي و حجت الاسلام سيد علي خامنه اي
 • 192900051D11-1-2010H13-1-15
 • از راست نفر دوم سيد صدرالدين بلاغي ( صدر بلاغي ) - محمد تقي شريعتي - ناصر ميناچي - احمد صدر حاج سيد جوادي - كاظم سامي و حجت الاسلام جعفر شجوني
 • از راست سيد صدرالدين بلاغي ( صدر بلاغي ) - محمد تقي شريعتي ، دکتر ناصر میناچی، احمد صدر حاج سید جوادی و دکتر کاظم سامی
 • از راست نفر دوم سيد صدرالدين بلاغي ( صدر بلاغي ) - محمد تقي شريعتي - ناصر ميناچي - احمد صدر حاج سيد جوادي - كاظم سامي
 • استاد شریعتی در حاشیه مراسم دومین سالگرد
 • 19290009D11-1-2010H13-1-23
 • 192900010D11-1-2010H12-50-45
 • 192900014D11-1-2010H12-50-47
 • 192900018D11-1-2010H14-8-26
 • 192900019D11-1-2010H14-8-52
 • 192900020D11-1-2010H14-8-59
 • 192900022D11-1-2010H14-9-9
 • از راست سيد صدرالدين بلاغي ( صدر بلاغي ) - محمد تقي شريعتي، دکتر ناصر میناچی و حجت الاسلام سيد علي خامنه اي
 • 9
 • photo_2017-06-07_10-54-09
 • 0


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 26, 2017 1366 بازدید       [facebook]