Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (۲۳ژوئن۱۹۷۷ | تیر ۱۳۵۶)

 

گرامی باد خاطره دکتر شریعتی

پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
به مناسبت شهادت علی شریعتی

تاریخ: ۲۳ ژوئن ۱۹۷۷ | تیر ۱۳۵۶

 

بازتاب شهادت دکتر شریعتی در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ به مثابه قتل سیاسی در میان اقشار مختلف مردم و نیروهای سیاسی مقامات دولتی ایران را بر آن داشت تا با برگزاری مراسم سوگواری و تشییع جنازه در ایران افکار عمومی را به نفع خود تغییر دهند. از این روی یکی از اولین دغدغه‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور ممانعت از مصادره پیکر علی شریعتی توسط مسئولین سفارت ایران در لندن بود. اطلاعیه کنفدراسیون جهانی محصلین که به مناسبت شهادت علی شریعتی انتشار یافته بر این مضمون تأکید دارد.

 

کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
 گرامی باد خاطرهٔ دکتر شریعتی

دوستان دانشجو، هم میهنان گرامی، اعضا و هواداران کنفدراسیون جهانی

طبق اطلاعات کنفدراسیون جهانی جناب آقای دکتر علی شریعتی مدت بسیار کوتاهی بعد از عزیمتش به خارج از کشور در لندن از طرف عمال رژیم جنایتکار پهلوی بقتل رسیده است . جناب آقای دکتر علی شریعتی دانشمند اسلامی میهن پرست و محبوبی بود که بدون واهمه از کلیه تضییقات و تهدیدات رژیم فاشیستی شاه جسورانه به دفاع از ملت و میهن خود در مقابل ظلم و بیداد امپریالیسم و عامل بومی آن رژیم فاشیستی شاه برخاسته بود . ما از مبارزه ملی و جسورانهٔ جناب آقای دکتر علی شریعتی می آموزیم ، یاد او را گرامی می داریم و با بیان نفرت و انزجار شدید خود علیه رژیم خود فروخته و فاشیستی شاه ، و سازمان ننگین امنیتش عهد خود را با خلق و میهن خود تجدبد می کنیم : از هر مرگی زندگی می گیریم و در مبارزه آشتی ناپذیر علیه رژیم فاشیستی شاه و اربابان امپریالیستش استوارتر به پیش می رویم . خون شهیدان راه آزادی و استقلال ایران را گلگون تر می کند .

رژیم فاشیستی شاه بخصوص بعد از تشکیل حزب « رستاخیز » ش ترور و خفقان را در سراسر کشور و خارج از کشور تشدید نموده است . اعدام بیش از دویست میهن پرست در سال  ۱۹۷۶ و بیش از سی میهن پرست از آغاز  ۱۹۷۷ تاکنون وجود صدهزار میهن پرست در زندان های رژیم شاه ، اعمال وحشیانه ترین شکنجه های قرون وسطائی ، توسعه دستگاههای جاسوسی و تفتیش و غیره پرونده وطن فروشی جنایات و بیدادگری رژیم شاه را ضخیم تر از پیش کرده است . لیکن هیچکدام از اینها هرگز نتوانسته و نخواهد توانست امواج سرکش مبارزات دمکراتیک و ضد امپریالیستی خلقهای سراسر کشور را مهار کند . برعکس رژیم شاه با اینهمه خونریزی ، با تشدید این چنین ترور و استبداد نشان می دهد که در انفعال و درماندگی وخیمی گیر کرده است .

توده های مردم نیروها و عناصر آزادیخواه و ضد امپریالیسم از کلیه اقشار و طبقات خلقی بپاخاسته و در مبارزه وسیعی علیه دشمنان به پیش می روند.

   دوستان و هم میهنان عزیز

 کنفدراسیون جهانی وظیفه خود می داند از کلیه مبارزات خلق و تمام نیروها و عناصر آزادیخواه و ضد امپریالیستی دفاع نماید . دریافت خبر شهادت جناب آقای دکتر علی شریعتی همه ما را در اندوه عمیقی فرو می برد. لیکن ما باید مانند همیشه این اندوه را به نیرو و در مبارزه علیه دشمنان خلق و میهن تبدیل نمائیم . ما باید متحداً از خلق، منافع والای آن و کلیه شهدای راه آزادی دفاع نمائیم. ما به مناسبت قتل فاشیستی جناب آقای دکتر علی شریعتی کلیه نیروها و عناصر میهن پرست خارج از کشور را به عمل متحد و مشترک علیه رژیم فاشیستی شاه و دستگاه جنایتکار امنیت دعوت می نمائیم . با تجربه ایکه جنبش ما از موارد دیگر دارد احتمال زیاد می رود که سفارت رژیم در انگلستان دست به توطئه برای سرپوش گذاشتن به قتل جناب آقای دکتر شریعتی و سعی به تحویل گرفتن جنازه ایشان نماید. برماست که این توطئه رژیم را همانند دیگر توطئه هایش درهم شکنیم و با اتکاء به کلیه دانشجویان و ایرانیان میهن پرست خارج از کشور، خود تشییع جنازه دکتر شریعتی را بعهده بگیریم. کنفدراسیون جزئیات شهادت آقای شریعتی و فعالیتهای دفاعی مربوط به آن را بعداً به اطلاع خواهد رساند .

دست سفارت رژیم فاشیستی شاه از جنازه جناب آقای دکتر علی شریعتی کوتاه

متحداً به تشییع جنازه جناب آقای دکتر علی شریعتی بپاخیزیم

گرامی باد خاطره جناب آقای دکتر علی شریعتی

سرنگون باد رژیم فاشیستی شاه ، رژیم طبقات ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم بویژه امپریالیسم امریکا ، جاودان باد خاطره شهدای راه آزادی و استقلال خلقهای ایران

        کلن بتاریخ ۲۳/۶/۷۷

 

 ≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 4, 2017 1535 بازدید       [facebook]