[]


پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(۲۳ژوئن۱۹۷۷ – تیرماه ۱۳۵۶)

 

پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (۲۳ژوئن۱۹۷۷ – تیرماه ۱۳۵۶)

به نقل از شریعتی به روایت اسناد ساواک جلد ۳، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول۱۳۷۸

 

 

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 4, 2017 247 بازدید       [facebook]