[]


الصحراء (کویر شریعتی در عراق) ۱۱اسفند ۱۳۹۵

الصحراء

کویر شریعتی در عراق

photo_2017-03-05_10-39-55

ترجمه عربى كتاب “كوير” اثر ماندگار دکتر علی شریعتی در جهان عرب منتشر شد.
علىرغم ترجمه اکثر آثار دکتر شریعتی به زبان عربی جملگی این آثار شامل اسلامیات و اجتماعیات بوده و تاکنون هیچکدام از کویریات شریعتی به هیچ زبانی ترجمه نشده‌اند. دنیای کتاب در جهان عرب از دهه شصت تاکنون به خوبی با آثاری چون (تشیع علوی وصفوی) و (بازگشت به خویشتن) و (حج) و (تاریخ تمدن) و غیره آشنا بوده, اما این بار یکی از کتب منحصر به فرد شریعتی به خواننده عرب زبان معرفی می‌شود. کتابی که خود شریعتی در دهه چهل شخصا بر تمامی مراحل چاپ و انتشارش نظارت داشته و آن را از تمامی اسلامیات و اجتماعیات بیشتر دوست داشته است.
این کتاب توسط حسن صراف ترجمه شده و مراحل چاپ و انتشار آن توسط انتشارات (دارالرافدین) در بیروت ( در سال ۱۳۹۵) و با نظارت کرسی گفتگوی ادیان سازمان یونسکو در دانشگاه کوفه (کشور عراق) انجام شده است.
ادامهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 8, 2017 339 بازدید       [facebook]