Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

دفترچه‌ی شصت‌برگِ «نوری» (۱۳۴۸)

هبوط

یکی از دفترچه‌های یادداشتِ شریعتی.

شریعتی گفته است که از «سقف، نظم، و تکرار» بیزار است. این خصوصیتِ روحی و نیز شرایط بیرونیِ زیستش هیچ‌گاه فرصت استقرار را به او نمی‌داده است. در نتیجه برای نوشتن و خلق کردنش هیچ مراسم و سلسله‌مراتبی وجود نداشته است. (بیشتر…)

ساعت اهدایی (۱۳۵۰تا ۱۳۵۶)

ساعت اهدایی به علی شریعتی

این ساعت در تاریخ ۱۳۵۰از سوی یکی از دوستدارانش به علی شریعتی اهداء شده است که در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ در تصاویر به جای مانده از او در دست او مشاهده می‌شود.

(بیشتر…)

مهره‌های شطرنج (۱۳۵۲ -۱۳۵۳)

تنهایی سلول

شریعتی با خمیر نان و دوده‌های دیوارهای سلول زندان این مهره‌ها را ساخته است.

شریعتی حدود دو سال را در فاصله‌ی سال‌های ۵۲ تا ۵۴ در زندان کمیته‌ی مشترک ضدخرابکاری در سلول انفرادی گذراند. او که از امکان مصاحبت با هم‌سلولی و یا کتاب محروم بود، در تنهایی‌هایش به کمک خمیر نان و دوده‌های دیوارهای سلول، این مهره‌های شطرنج را ساخته است.

(بیشتر…)