[]

این بخش شامل مجموعه اسنادی است که به موقعیت شریعتی پس از مرگش تا به امروز مربوط می‌شود. از اظهارنظر بزرگان درباره‌ی او ، اعلامیه ها، اطلاعیه ها و… گرفته تا این‌که چگونه خیابانی به نامش شد.


نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون(۱۳۵۸)

نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون

درباره‌ی مراسم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸.

 

 


پیام مجاهد( ارگان نهضت آزادی در خارج از کشور)، ( خردادماه ۱۳۵۷)pdf

پیام مجاهد

ارگان نهضت آزادی در خارج از کشود

شماره ۵۹ خرداد ماه ۱۳۵۷

pdf پیام مجاهد

001


جوابیه‌ی احسان شریعتی به یادداشتِ کیهان درباره‌ی شریعتی( اردیبهشت ۵۸)

 

جوابیه‌ی احسان شریعتی به یادداشتِ کیهان درباره‌ی شریعتی

اردیبهشت ۱۳۵۸.

این جوابیه اعتراضی است به نویسنده روزنامه کیهان به دلیل استنباط شخصی نویسنده از آثار شریعتی علیه روحانیت مرتجع و مترقی و در تایید ترور . بنابر قانون مطبوعات این جوابیه به روزنامه کیهان فرستاده شد که متاسفانه آن بخش از متن که اعتراض علیه کیهان بود بدون هیچگونه توضیحی سانسور شد.


اطلاعیه‌ی انجمن جوانان مسلمان همدان ۱۳۵۸

اطلاعیه‌ی انجمن جوانان مسلمان همدان

خرداد ۱۳۵۸.

 

 

386-257-1389-8-11-11-11-32-2351


فراخوانِ مقاله برای دومین سالمرگِ شریعتی ۱۳۵۸

فراخوانِ مقاله برای دومین سالمرگِ شریعتی

اردیبهشت ۱۳۵۸.

 

 

 


اطلاعیه سازمان بازنشستگی . ۲۷خرداد ۱۳۵۸

اطلاعیه سازمان بازنشستگی

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.


پیام اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا . ۲۹ خرداد۱۳۵۸

 

پیام اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

 

 


پیام کانون مستقل معلمان تهران۱۳۵۸

پیام کانون مستقل معلمان تهران

به مناسبت بزرگداشت ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.


اطلاعیه‌ی ستاد برگزارکننده‌ی راهپیمایی ۲۹ خرداد ۱۳۵۸

اطلاعیه‌ی ستاد برگزارکننده‌ی راهپیمایی

۲۹خرداد۱۳۵۸

 


پیام جنبش ملی مجاهدین و جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما)۱۳۵۸

پیام جنبش ملی مجاهدین و جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما)

به مناسبت سالروز شهادت علی شریعتی. ۲۸ خرداد۱۳۵۸

.