[]

این بخش شامل مجموعه اسنادی است که به موقعیت شریعتی پس از مرگش تا به امروز مربوط می‌شود. از اظهارنظر بزرگان درباره‌ی او ، اعلامیه ها، اطلاعیه ها و… گرفته تا این‌که چگونه خیابانی به نامش شد.


اطلاعیه‌ی انجمن جوانان مسلمان همدان ۱۳۵۸

اطلاعیه‌ی انجمن جوانان مسلمان همدان

خرداد ۱۳۵۸.

 

 

386-257-1389-8-11-11-11-32-2351


فراخوانِ مقاله برای دومین سالمرگِ شریعتی ۱۳۵۸

فراخوانِ مقاله برای دومین سالمرگِ شریعتی

اردیبهشت ۱۳۵۸.

 

 

 


اطلاعیه سازمان بازنشستگی . ۲۷خرداد ۱۳۵۸

اطلاعیه سازمان بازنشستگی

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.


پیام اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا . ۲۹ خرداد۱۳۵۸

 

پیام اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

 

 


اطلاعیه‌ی ستاد برگزارکننده‌ی راهپیمایی ۲۹ خرداد ۱۳۵۸

اطلاعیه‌ی ستاد برگزارکننده‌ی راهپیمایی

۲۹خرداد۱۳۵۸

 


پیام کانون مستقل معلمان تهران۱۳۵۸

پیام کانون مستقل معلمان تهران

به مناسبت بزرگداشت ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.


پیام جنبش ملی مجاهدین و جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما)۱۳۵۸

پیام جنبش ملی مجاهدین و جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما)

به مناسبت سالروز شهادت علی شریعتی. ۲۸ خرداد۱۳۵۸

.


پیام انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

پیام انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.


پیام سازمان مدافعین توحید ۲۷ خرداد ۱۳۵۸.

پیام سازمان مدافعین توحید

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.


پیام انجمن اسلامی ثار ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

پیام انجمن اسلامی ثار

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

369-233-1389-8-10-14-7-7-1225