[]

این بخش شامل مجموعه اسنادی است که به موقعیت شریعتی پس از مرگش تا به امروز مربوط می‌شود. از اظهارنظر بزرگان درباره‌ی او ، اعلامیه ها، اطلاعیه ها و… گرفته تا این‌که چگونه خیابانی به نامش شد.


تیم ملی فوتبال ایران بر مزارِ شریعتی ۱۳۵۹

تیم ملی فوتبال ایران بر مزارِ شریعتی

مهرماه ۱۳۵۹.442-338-1389-8-30-10-47-6-F649


نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون(۱۳۵۸)

نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون

درباره‌ی مراسم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸.

 

 


پیام برای اولین سالگرد شهادت دکتر شریعتی؛ «پیام مجاهد» ( خردادماه ۱۳۵۷)

001

سالگرد شهادت دکتر شریعتی

منبع: پیام مجاهد شماره ۵۹

تاریخ: خرداد ماه ۱۳۵۷

ارگان نهضت آزادی در خارج از کشور

pdf پیام مجاهد

 


جوابیه‌ی احسان شریعتی به یادداشتِ کیهان درباره‌ی شریعتی( اردیبهشت ۵۸)

 

جوابیه‌ی احسان شریعتی به یادداشتِ کیهان درباره‌ی شریعتی

اردیبهشت ۱۳۵۸.

این جوابیه اعتراضی است به نویسنده روزنامه کیهان به دلیل استنباط شخصی نویسنده از آثار شریعتی علیه روحانیت مرتجع و مترقی و در تایید ترور . بنابر قانون مطبوعات این جوابیه به روزنامه کیهان فرستاده شد که متاسفانه آن بخش از متن که اعتراض علیه کیهان بود بدون هیچگونه توضیحی سانسور شد.


اطلاعیه‌ی انجمن جوانان مسلمان همدان ۱۳۵۸

اطلاعیه‌ی انجمن جوانان مسلمان همدان

خرداد ۱۳۵۸.

 

 

386-257-1389-8-11-11-11-32-2351


فراخوانِ مقاله برای دومین سالمرگِ شریعتی ۱۳۵۸

فراخوانِ مقاله برای دومین سالمرگِ شریعتی

اردیبهشت ۱۳۵۸.

 

 

 


اطلاعیه سازمان بازنشستگی . ۲۷خرداد ۱۳۵۸

اطلاعیه سازمان بازنشستگی

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.


پیام اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا . ۲۹ خرداد۱۳۵۸

 

پیام اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

 

 


پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(۲۳ژوئن۱۹۷۷ – تیرماه ۱۳۵۶)

 

 

 

گرامی باد خاطره دکتر شریعتی

پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی

به مناسبت شهادت علی شریعتی

۲۳ژوئن۱۹۷۷ – تیرماه۱۳۵۶

 

بازتاب شهادت دکتر شریعتی در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ به مثابه قتل سیاسی در میان اقشار مختلف مردم و نیروهای سیاسی مقامات دولتی ایران را بر آن داشت تا با برگزاری مراسم سوگواری و تشییع جنازه در ایران افکار عمومی را به نفع خود تغییر دهند. از این روی یکی از اولین دغدغه‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور ممانعت از مصادره پیکر علی شریعتی توسط مسئولین سفارت ایران در لندن بود. اطلاعیه کنفدراسیون جهانی محصلین که به مناسبت شهادت علی شریعتی انتشار یافته بر این مضمون تأکید دارد.

 

(بیشتر…)


پیام کانون مستقل معلمان تهران۱۳۵۸

پیام کانون مستقل معلمان تهران

به مناسبت بزرگداشت ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.