[]

آثار دکتر شریعتی چهل و یک سال است که به چاپ می‌رسد: به شکل رسمی، غیر رسمی؛ با نام خودش با اسامی مستعار؛ به شکل مجموعه آثار، رساله‌هایی کوچک و یا گزینه‌هایی از جملات؛ و در نهایت به گونه دیجیتالی. این حضور بی وقفه و متنوع نشان از تداوم مخاطب‌های او دارد؛ مخاطبی که طی چهل سال اخیر و علی رغم تنوع زمانه‌ها و زمینه‌ها هر بار توانسته‌ است نسبتی با شریعتی و اندیشه‌هایش برقرار سازد. این بخش شامل چاپ‌های جدید آثار قدیم شریعتی است.

سالنامه‌های شریعتی (از ۱۳۸۳)

سالنامه‌های شریعتی

در دهه ٨٠ سالنامه هاي بسياري بر اساس عكس ها و گزينشي از اثار و جملات شريعتي در تيراژ هاي كسترده و توسط ناشرين مستقل از جمله شركت سهامي انتشار به چاپ رسيده است و به اين ترتيب جملات و نگاه شريعتي را بدل به تذكراتي روزمره  كرده است. 

(بیشتر…)