[]

در این بخش گزیده‌های از متون شریعتی که خود به سه گونه: «اسلامیات، اجتماعیات و کویریات» تقسیم کرده است، درج می‌شود.


«اسماعیل»ات را قربانی کن! (۱۳۴۷)

«اسماعیل»ات را قربانی کن!

متنی که در پی‌خواهد آمد. با همان عنوان در مجموعه آثار (۶) با نام «حج» منتشر شده است.

(بیشتر…)


این‌جا غدیر خم است (۱۳۴۷)

751-small-thu

این‌جا غدیر خم است

متنی که در پی‌خواهد آمد با نام «برخی ویژگیهای پیامبر»  در مجموعه آثار (۲۸) به نام «روش شناخت اسلام» منتشر شده است.

(بیشتر…)