0
پ. شریفی س (ناشناس) Ago

سوال اول این که شما در سایت نوشتید انتشار چهار کتاب جدید از دکتر شریعتی، یعنی مجموعه آثاری که قبلا در سی و چند جلد منتشر شده کامل نیست یا این ها جزئی از آن هستند. منظورم این است که من با تهیه مجموعه آثار نیازی به تهیه این چهار کتاب دارم یا نه. سوال دوم این که در کدام قسمت سایت می توان سی دی های سخنرانی دکتر شریعتی را سفارش داد. و این که من قبلا نوار های سخنرانی را در سال های گذشته تهیه و کرده بودم و کپی و در بین آشنایان پخش می کردم. الان که شما اقدام به نشر آن ها کردید آیا کپی و پخش آن ها اشکال دارد. و دیگر این که کتاب های آقای استاد محمدتقی شریعتی را از کجا تهیه کنیم. چون در سایت چنین بخشی ندارید. مثلا کتاب تفسیر نوین یا امامت در نهج البلاغه را از کجا باید تهیه کنیم. و سوال آخر این که قبلا در یک سایت بخشی از فیلم یک مصاحبه با آقای استاد محمدتقی شریعتی را دیدم اما متن یا فیلم کامل آن را پیدا نکردم. لطفا اگر در دسترس دارید در سایت بارگذاری بقرماییدو با تشکر

اپراتور سایت پاسخ داده شده ago